1990

Under året har verksamheten inom klubben varit omfattande med framförallt kursverksamhet under såväl vinter, vår och sommar.

 

  • Kurser har hållits i spöbyggnad, flugbindning och kast, fiskteknik samt fisketillsyn.
  • Höstens verksamhet kom igång sent men nu bedrivs 2st flugbindningskurser.
  • Klubben deltog i sportlovsaktiviteter med flugbindning i klubblokalen samt under Bessemerdagarna med förevisning och instruktioner i flugfiske.
  • Klubben har dessutom arrangerat Flugfiskets dag vid Lissjön under hösten. Detta arrangemang var mycket välbesökt och uppskattat trots det dåliga vädret.
  • Runt sjöarna har röjts under våren och ett vindskydd tillverkat av öppenvårdarna har ställts upp vid Lissjön. Mycket arbete återstår dock och styrelsen hoppas att alla kan ställa upp med någon form av hjälp denna vår.
  • Fiskekortförsäljningen var bra med omsättningen 80000:- vilket är nästan dubbelt så mycket som tidigare år. Satsningen på Lissjön som en sjö för alla sorters av fiske samt beslutet att lägga Ormsjön i malpåse har verkligen slagit väl ut. Därigenom har också Lövåssjön fått ett tätare fiskbestånd vilket också märktes på ökningen av fiskare också i Lövåssjön.
  • Under året har 5st bokförda styrelsemöten hållits.
Hittade inte flödet

Besökare online

Vi har 3 besökare och inga medlemmar online